สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองยะลา
23
117 คน
2
เบตง
3
4 คน
3
บันนังสตา
1
1 คน
4
ธารโต
0
0 คน
5
ยะหา
1
2 คน
6
รามัน
1
3 คน
7
กาบัง
0
0 คน
8
กรงปินัง
1
1 คน

ทั้งหมด 8 แถว : 1 หน้า : 1