สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองปัตตานี
37
283 คน
2
โคกโพธิ์
1
6 คน
3
หนองจิก
4
15 คน
4
ปะนาเระ
1
7 คน
5
มายอ
1
2 คน
6
ทุ่งยางแดง
2
4 คน
7
สายบุรี
4
10 คน
8
ไม้แก่น
0
0 คน
9
ยะหริ่ง
1
9 คน
10
ยะรัง
2
13 คน
11
กะพ้อ
1
1 คน
12
แม่ลาน
1
1 คน

ทั้งหมด 12 แถว : 1 หน้า : 1