สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองสตูล
8
46 คน
2
ควนโดน
2
7 คน
3
ควนกาหลง
0
0 คน
4
ท่าแพ
0
0 คน
5
ละงู
0
0 คน
6
ทุ่งหว้า
1
2 คน
7
มะนัง
0
0 คน

ทั้งหมด 7 แถว : 1 หน้า : 1