สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองสงขลา
24
124 คน
2
สทิงพระ
0
0 คน
3
จะนะ
1
1 คน
4
นาทวี
2
4 คน
5
เทพา
3
2 คน
6
สะบ้าย้อย
2
3 คน
7
ระโนด
0
0 คน
8
กระแสสินธุ์
0
0 คน
9
รัตภูมิ
4
5 คน
10
สะเดา
5
8 คน
11
หาดใหญ่
17
83 คน
12
นาหม่อม
0
0 คน
13
ควนเนียง
0
0 คน
14
บางกล่ำ
0
0 คน
15
สิงหนคร
1
3 คน
16
คลองหอยโข่ง
2
10 คน
17
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม
0
0 คน
18
เทศบาลตำบลบ้านพรุ*
0
0 คน

ทั้งหมด 18 แถว : 1 หน้า : 1