สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองลพบุรี
0
0 คน
2
พัฒนานิคม
0
0 คน
3
โคกสำโรง
0
0 คน
4
ชัยบาดาล
0
0 คน
5
ท่าวุ้ง
0
0 คน
6
บ้านหมี่
0
0 คน
7
ท่าหลวง
0
0 คน
8
สระโบสถ์
0
0 คน
9
โคกเจริญ
0
0 คน
10
ลำสนธิ
0
0 คน
11
หนองม่วง
0
0 คน
12
*อ.บ้านเช่า จ.ลพบุรี
0
0 คน

ทั้งหมด 12 แถว : 1 หน้า : 1