สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองชุมพร
0
0 คน
2
ท่าแซะ
0
0 คน
3
ปะทิว
0
0 คน
4
หลังสวน
0
0 คน
5
ละแม
0
0 คน
6
พะโต๊ะ
0
0 คน
7
สวี
1
1 คน
8
ทุ่งตะโก
0
0 คน

ทั้งหมด 8 แถว : 1 หน้า : 1