สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองสุราษฎร์ธานี
3
3 คน
2
กาญจนดิษฐ์
1
0 คน
3
ดอนสัก
0
0 คน
4
เกาะสมุย
0
0 คน
5
เกาะพะงัน
0
0 คน
6
ไชยา
0
0 คน
7
ท่าชนะ
0
0 คน
8
คีรีรัฐนิคม
0
0 คน
9
บ้านตาขุน
0
0 คน
10
พนม
0
0 คน
11
ท่าฉาง
0
0 คน
12
บ้านนาสาร
0
0 คน
13
บ้านนาเดิม
0
0 คน
14
เคียนซา
0
0 คน
15
เวียงสระ
0
0 คน
16
พระแสง
0
0 คน
17
พุนพิน
1
0 คน
18
ชัยบุรี
0
0 คน
19
วิภาวดี
0
0 คน
20
เกาะพงัน (สาขาตำบลเกาะเต่า)*
0
0 คน

ทั้งหมด 21 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>