สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองภูเก็ต
10
30 คน
2
กะทู้
2
7 คน
3
ถลาง
2
10 คน
4
*ทุ่งคา
0
0 คน

ทั้งหมด 4 แถว : 1 หน้า : 1