สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองพังงา
2
1 คน
2
เกาะยาว
0
0 คน
3
กะปง
0
0 คน
4
ตะกั่วทุ่ง
0
0 คน
5
ตะกั่วป่า
0
0 คน
6
คุระบุรี
0
0 คน
7
ทับปุด
0
0 คน
8
ท้ายเหมือง
0
0 คน

ทั้งหมด 8 แถว : 1 หน้า : 1