สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองกระบี่
7
11 คน
2
เขาพนม
0
0 คน
3
เกาะลันตา
1
1 คน
4
คลองท่อม
0
0 คน
5
อ่าวลึก
0
0 คน
6
ปลายพระยา
0
0 คน
7
ลำทับ
0
0 คน
8
เหนือคลอง
0
0 คน

ทั้งหมด 8 แถว : 1 หน้า : 1