สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองนครศรีธรรมราช
4
6 คน
2
พรหมคีรี
0
0 คน
3
ลานสกา
0
0 คน
4
ฉวาง
2
2 คน
5
พิปูน
0
0 คน
6
เชียรใหญ่
0
0 คน
7
ชะอวด
0
0 คน
8
ท่าศาลา
0
0 คน
9
ทุ่งสง
0
0 คน
10
นาบอน
0
0 คน
11
ทุ่งใหญ่
0
0 คน
12
ปากพนัง
0
0 คน
13
ร่อนพิบูลย์
1
1 คน
14
สิชล
0
0 คน
15
ขนอม
0
0 คน
16
หัวไทร
0
0 คน
17
บางขัน
1
0 คน
18
ถ้ำพรรณรา
0
0 คน
19
จุฬาภรณ์
0
0 คน
20
พระพรหม
0
0 คน

ทั้งหมด 28 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>