สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองพิจิตร
0
0 คน
2
วังทรายพูน
0
0 คน
3
โพธิ์ประทับช้าง
0
0 คน
4
ตะพานหิน
0
0 คน
5
บางมูลนาก
0
0 คน
6
โพทะเล
0
0 คน
7
สามง่าม
0
0 คน
8
ทับคล้อ
0
0 คน
9
สากเหล็ก
0
0 คน
10
บึงนาราง
0
0 คน
11
ดงเจริญ
0
0 คน
12
วชิรบารมี
0
0 คน

ทั้งหมด 12 แถว : 1 หน้า : 1