สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองตาก
0
0 คน
2
บ้านตาก
0
0 คน
3
สามเงา
0
0 คน
4
แม่ระมาด
0
0 คน
5
ท่าสองยาง
0
0 คน
6
แม่สอด
0
0 คน
7
พบพระ
0
0 คน
8
อุ้มผาง
0
0 คน
9
วังเจ้า
0
0 คน
10
*กิ่ง อ.ท่าปุย จ.ตาก
0
0 คน

ทั้งหมด 10 แถว : 1 หน้า : 1