สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองนครสวรรค์
0
0 คน
2
โกรกพระ
0
0 คน
3
ชุมแสง
0
0 คน
4
หนองบัว
0
0 คน
5
บรรพตพิสัย
0
0 คน
6
เก้าเลี้ยว
0
0 คน
7
ตาคลี
0
0 คน
8
ท่าตะโก
0
0 คน
9
ไพศาลี
0
0 คน
10
พยุหะคีรี
0
0 คน
11
ลาดยาว
0
0 คน
12
ตากฟ้า
0
0 คน
13
แม่วงก์
0
0 คน
14
แม่เปิน
0
0 คน
15
ชุมตาบง
0
0 คน
16
สาขาตำบลห้วยน้ำหอม*
0
0 คน
17
กิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)*
0
0 คน
18
แม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)*
0
0 คน

ทั้งหมด 18 แถว : 1 หน้า : 1