สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองเชียงใหม่
6
21 คน
2
จอมทอง
0
0 คน
3
แม่แจ่ม
0
0 คน
4
เชียงดาว
0
0 คน
5
ดอยสะเก็ด
0
0 คน
6
แม่แตง
0
0 คน
7
แม่ริม
0
0 คน
8
สะเมิง
0
0 คน
9
ฝาง
1
12 คน
10
แม่อาย
0
0 คน
11
พร้าว
0
0 คน
12
สันป่าตอง
0
0 คน
13
สันกำแพง
0
0 คน
14
สันทราย
1
0 คน
15
หางดง
0
0 คน
16
ฮอด
0
0 คน
17
ดอยเต่า
0
0 คน
18
อมก๋อย
0
0 คน
19
สารภี
0
0 คน
20
เวียงแหง
0
0 คน

ทั้งหมด 27 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>