สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองนครพนม
0
0 คน
2
ปลาปาก
0
0 คน
3
ท่าอุเทน
0
0 คน
4
บ้านแพง
0
0 คน
5
ธาตุพนม
0
0 คน
6
เรณูนคร
0
0 คน
7
นาแก
0
0 คน
8
ศรีสงคราม
0
0 คน
9
นาหว้า
0
0 คน
10
โพนสวรรค์
0
0 คน
11
นาทม
0
0 คน
12
วังยาง
0
0 คน

ทั้งหมด 12 แถว : 1 หน้า : 1