สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองสกลนคร
0
0 คน
2
กุสุมาลย์
0
0 คน
3
กุดบาก
0
0 คน
4
พรรณานิคม
0
0 คน
5
พังโคน
0
0 คน
6
วาริชภูมิ
0
0 คน
7
นิคมน้ำอูน
0
0 คน
8
วานรนิวาส
0
0 คน
9
คำตากล้า
0
0 คน
10
บ้านม่วง
0
0 คน
11
อากาศอำนวย
0
0 คน
12
สว่างแดนดิน
0
0 คน
13
ส่องดาว
0
0 คน
14
เต่างอย
0
0 คน
15
โคกศรีสุพรรณ
0
0 คน
16
เจริญศิลป์
0
0 คน
17
โพนนาแก้ว
0
0 คน
18
ภูพาน
0
0 คน
19
วานรนิวาส (สาขาตำบลกุดเรือคำ)*
0
0 คน
20
*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร
0
0 คน

ทั้งหมด 20 แถว : 1 หน้า : 1