สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองกาฬสินธุ์
0
0 คน
2
นามน
0
0 คน
3
กมลาไสย
0
0 คน
4
ร่องคำ
0
0 คน
5
กุฉินารายณ์
0
0 คน
6
เขาวง
0
0 คน
7
ยางตลาด
0
0 คน
8
ห้วยเม็ก
0
0 คน
9
สหัสขันธ์
0
0 คน
10
คำม่วง
0
0 คน
11
ท่าคันโท
0
0 คน
12
หนองกุงศรี
0
0 คน
13
สมเด็จ
0
0 คน
14
ห้วยผึ้ง
0
0 คน
15
สามชัย
0
0 คน
16
นาคู
0
0 คน
17
ดอนจาน
0
0 คน
18
ฆ้องชัย
0
0 คน

ทั้งหมด 18 แถว : 1 หน้า : 1