สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองร้อยเอ็ด
0
0 คน
2
เกษตรวิสัย
0
0 คน
3
ปทุมรัตต์
0
0 คน
4
จตุรพักตรพิมาน
0
0 คน
5
ธวัชบุรี
0
0 คน
6
พนมไพร
0
0 คน
7
โพนทอง
0
0 คน
8
โพธิ์ชัย
0
0 คน
9
หนองพอก
0
0 คน
10
เสลภูมิ
0
0 คน
11
สุวรรณภูมิ
0
0 คน
12
เมืองสรวง
0
0 คน
13
โพนทราย
0
0 คน
14
อาจสามารถ
0
0 คน
15
เมยวดี
0
0 คน
16
ศรีสมเด็จ
0
0 คน
17
จังหาร
0
0 คน
18
เชียงขวัญ
0
0 คน
19
หนองฮี
0
0 คน
20
ทุ่งเขาหลวง
0
0 คน

ทั้งหมด 20 แถว : 1 หน้า : 1