สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองมหาสารคาม
0
0 คน
2
แกดำ
0
0 คน
3
โกสุมพิสัย
0
0 คน
4
กันทรวิชัย
0
0 คน
5
เชียงยืน
0
0 คน
6
บรบือ
0
0 คน
7
นาเชือก
0
0 คน
8
พยัคฆภูมิพิสัย
0
0 คน
9
วาปีปทุม
0
0 คน
10
นาดูน
0
0 คน
11
ยางสีสุราช
0
0 คน
12
กุดรัง
0
0 คน
13
ชื่นชม
0
0 คน
14
*หลุบ
0
0 คน

ทั้งหมด 14 แถว : 1 หน้า : 1