สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองหนองคาย
0
0 คน
2
ท่าบ่อ
0
0 คน
3
บึงกาฬ
0
0 คน
4
พรเจริญ
0
0 คน
5
โพนพิสัย
0
0 คน
6
โซ่พิสัย
0
0 คน
7
ศรีเชียงใหม่
0
0 คน
8
สังคม
0
0 คน
9
เซกา
0
0 คน
10
ปากคาด
0
0 คน
11
บึงโขงหลง
0
0 คน
12
ศรีวิไล
0
0 คน
13
บุ่งคล้า
0
0 คน
14
สระใคร
0
0 คน
15
เฝ้าไร่
0
0 คน
16
รัตนวาปี
0
0 คน
17
โพธิ์ตาก
0
0 คน

ทั้งหมด 17 แถว : 1 หน้า : 1