สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองเลย
0
0 คน
2
นาด้วง
0
0 คน
3
เชียงคาน
0
0 คน
4
ปากชม
0
0 คน
5
ด่านซ้าย
0
0 คน
6
นาแห้ว
0
0 คน
7
ภูเรือ
0
0 คน
8
ท่าลี่
0
0 คน
9
วังสะพุง
0
0 คน
10
ภูกระดึง
0
0 คน
11
ภูหลวง
0
0 คน
12
ผาขาว
0
0 คน
13
เอราวัณ
0
0 คน
14
หนองหิน
0
0 คน

ทั้งหมด 14 แถว : 1 หน้า : 1