สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองอุดรธานี
0
0 คน
2
กุดจับ
0
0 คน
3
หนองวัวซอ
0
0 คน
4
กุมภวาปี
0
0 คน
5
โนนสะอาด
0
0 คน
6
หนองหาน
0
0 คน
7
ทุ่งฝน
0
0 คน
8
ไชยวาน
0
0 คน
9
ศรีธาตุ
0
0 คน
10
วังสามหมอ
0
0 คน
11
บ้านดุง
0
0 คน
12
*หนองบัวลำภู
0
0 คน
13
*ศรีบุญเรือง
0
0 คน
14
*นากลาง
0
0 คน
15
*สุวรรณคูหา
0
0 คน
16
*โนนสัง
0
0 คน
17
บ้านผือ
0
0 คน
18
น้ำโสม
0
0 คน
19
เพ็ญ
0
0 คน
20
สร้างคอม
0
0 คน

ทั้งหมด 25 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>