สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองขอนแก่น
0
0 คน
2
บ้านฝาง
0
0 คน
3
พระยืน
0
0 คน
4
หนองเรือ
0
0 คน
5
ชุมแพ
0
0 คน
6
สีชมพู
0
0 คน
7
น้ำพอง
0
0 คน
8
อุบลรัตน์
0
0 คน
9
กระนวน
0
0 คน
10
บ้านไผ่
0
0 คน
11
เปือยน้อย
0
0 คน
12
พล
0
0 คน
13
แวงใหญ่
0
0 คน
14
แวงน้อย
0
0 คน
15
หนองสองห้อง
0
0 คน
16
ภูเวียง
0
0 คน
17
มัญจาคีรี
0
0 คน
18
ชนบท
0
0 คน
19
เขาสวนกวาง
0
0 คน
20
ภูผาม่าน
0
0 คน

ทั้งหมด 28 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>