สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองอุบลราชธานี
0
0 คน
2
ศรีเมืองใหม่
0
0 คน
3
โขงเจียม
0
0 คน
4
เขื่องใน
0
0 คน
5
เขมราฐ
0
0 คน
6
*ชานุมาน
0
0 คน
7
เดชอุดม
0
0 คน
8
นาจะหลวย
0
0 คน
9
น้ำยืน
0
0 คน
10
บุณฑริก
0
0 คน
11
ตระการพืชผล
0
0 คน
12
กุดข้าวปุ้น
0
0 คน
13
*พนา
0
0 คน
14
ม่วงสามสิบ
0
0 คน
15
วารินชำราบ
0
0 คน
16
*อำนาจเจริญ
0
0 คน
17
*เสนางคนิคม
0
0 คน
18
*หัวตะพาน
0
0 คน
19
พิบูลมังสาหาร
0
0 คน
20
ตาลสุม
0
0 คน

ทั้งหมด 34 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>