สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองศรีสะเกษ
0
0 คน
2
ยางชุมน้อย
0
0 คน
3
กันทรารมย์
0
0 คน
4
กันทรลักษ์
0
0 คน
5
ขุขันธ์
0
0 คน
6
ไพรบึง
0
0 คน
7
ปรางค์กู่
0
0 คน
8
ขุนหาญ
0
0 คน
9
ราษีไศล
0
0 คน
10
อุทุมพรพิสัย
0
0 คน
11
บึงบูรพ์
0
0 คน
12
ห้วยทับทัน
0
0 คน
13
โนนคูณ
0
0 คน
14
ศรีรัตนะ
0
0 คน
15
น้ำเกลี้ยง
0
0 คน
16
วังหิน
0
0 คน
17
ภูสิงห์
0
0 คน
18
เมืองจันทร์
0
0 คน
19
เบญจลักษ์
0
0 คน
20
พยุห์
0
0 คน

ทั้งหมด 22 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>