สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองบุรีรัมย์
0
0 คน
2
คูเมือง
0
0 คน
3
กระสัง
0
0 คน
4
นางรอง
0
0 คน
5
หนองกี่
0
0 คน
6
ละหานทราย
0
0 คน
7
ประโคนชัย
0
0 คน
8
บ้านกรวด
0
0 คน
9
พุทไธสง
0
0 คน
10
ลำปลายมาศ
0
0 คน
11
สตึก
0
0 คน
12
ปะคำ
0
0 คน
13
นาโพธิ์
0
0 คน
14
หนองหงส์
0
0 คน
15
พลับพลาชัย
0
0 คน
16
ห้วยราช
0
0 คน
17
โนนสุวรรณ
0
0 คน
18
ชำนิ
0
0 คน
19
บ้านใหม่ไชยพจน์
0
0 คน
20
โนนดินแดง
0
0 คน

ทั้งหมด 23 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>