สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองฉะเชิงเทรา
0
0 คน
2
บางคล้า
0
0 คน
3
บางน้ำเปรี้ยว
0
0 คน
4
บางปะกง
0
0 คน
5
บ้านโพธิ์
0
0 คน
6
พนมสารคาม
0
0 คน
7
ราชสาส์น
0
0 คน
8
สนามชัยเขต
0
0 คน
9
แปลงยาว
0
0 คน
10
ท่าตะเกียบ
0
0 คน
11
คลองเขื่อน
0
0 คน

ทั้งหมด 11 แถว : 1 หน้า : 1