ข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา
สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณรัฐศาสตร์
พิมพ์วันที่ :
29/02/2567
เวลา :
04:18:50
 
ลำดับ
สถานประกอบการ
ประเภทหน่วยงาน
ที่อยู่
ถนน
ซอย
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี
1
  เทศบาลเมืองสะเดา
   หน่วยงานราชการ
99
กาญจนวณิชย์
-
สะเดา
สะเดา
สงขลา
90120
2
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
   หน่วยงานราชการ
159 ม.4
-
-
น้ำดำ
ทุ่งยางแดง
ปัตตานี
94140
3
  ศาลจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
4
  ที่ว่าการอำเภอระแงะ
   หน่วยงานราชการ
-
ระแงะมรรคา
-
ตันหยงมัส
ระแงะ
นราธิวาส
96130
5
  ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
   หน่วยงานราชการ
ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
ประชาสำราญ
-
ปะลุรู
สุไหงปาดี
นราธิวาส
96140
6
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดอนนก
-
มะขามเตี้ย
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000
7
  สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
141
สุริยะประดิษฐ์
-
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
8
  Voice TV
   -
197 อาคารบีบีดี
วิภาวดีรังสิต
-
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
10310
9
  สำนักงานจังหวัดสตูล
   หน่วยงานราชการ
83/4
สตูลธานี
-
พิมาน
เมืองสตูล
สตูล
91000
10
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
36/15-16 หมู่4
หนองจิก-ปัตตานี
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
11
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
-
-
ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
12
  สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
สำนักงานจังหวัดสงขลา
-
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
13
  สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
เดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
14
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
   หน่วยงานราชการ
60
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
15
  ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถ.เดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
16
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
   หน่วยงานราชการ
ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ตรัง-สตูล
-
นาทอน
ทุ่งหว้า
สตูล
91120
17
  สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา
   หน่วยงานราชการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
18
  ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
   หน่วยงานราชการ
ด่านศุลกากรสุไหง-โกลก
เอเชีย 18
-
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
นราธิวาส
96120
19
  ด่านศุลกากรปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
20
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
71 หมู่ 5
วิชิตสงคราม
-
วิชิต
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
21
  บริษัท อุสคุดาร์ จำกัด สาขายะลา
   -
1/13 หมู่ที่ 1
-
-
สะเตงนอก
เมืองยะลา
ยะลา
95000
22
  สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
   -
-
-
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
23
  ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   หน่วยงานในกำกับของรัฐ
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น
ถนนพญาไท
-
วังใหม่
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
24
  ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   หน่วยงานในกำกับของรัฐ
181 หมู่ที่ 8
เจริญประดิษฐ์
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
25
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตาน
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
26
  มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
   -
227 ม.10
-
-
แม่ข่า
ฝาง
เชียงใหม่
50320
27
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
   หน่วยงานราชการ
742/9-10
-
-
พะวง
เมืองสงขลา
สงขลา
90100
28
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
เลขที่3
เจริญประดิษฐ์
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
29
  Deep South Watch
   -
181
เจริญประดิษฐ์
_
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
30
  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
   -
65
-
-
บ่อทอง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
31
  ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
   หน่วยงานราชการ
ม.1
-
-
ตะโละแมะนา
ทุ่งยางแดง
ปัตตานี
94140
32
  ที่ว่าการอำเภอยะหา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ยะหา
ยะหา
ยะลา
95120
33
  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
   หน่วยงานราชการ
116 ม.1
-
-
ฉวาง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
34
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 900 ม.2
-
-
พะวง
เมืองสงขลา
สงขลา
90100
35
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น4
-
-
คูหาสวรรค์
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
36
  ศาลจังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
42 ศูนย์ราชการ
-
-
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
37
  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
   -
217 ม.11
เพชรเกษม
-
กำแพงเพชร
รัตภูมิ
สงขลา
90180
38
  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
   -
8/8
สันติสุข
-
จะบังติกอ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
39
  ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   -
239
ห้วยแก้ว
-
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
40
  สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานการต่างประเทศ
19
-
สะเดา
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90190
41
  ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 277 หมู่ที่ 5
สงขลา-ระโนด
-
สทิงหม้อ
สิงหนคร
สงขลา
90280
42
  สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
62
ปัตตานีภิรมย์
-
อาเนาะรู
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
43
  สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
-
-
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
44
  ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
   หน่วยงานราชการ
-
ทรายทอง 2
-
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
นราธิวาส
96120
45
  ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
ที่ว่าการอำเภอเมือง
-
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
46
  The Patani
   -
84/14
ถนน สิโรรส
เลิศปัญญา
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
47
  ที่ว่าการอำเภอสายบุรี
   หน่วยงานราชการ
-
ลูกเสือ
-
ตะลุบัน
สายบุรี
ปัตตานี
94110
48
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลาง)
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางชั้น4ส่งเสริมท้องถิ่น
ศูนย์ราชการ
-
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
49
  ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ
   หน่วยงานราชการ
100 หมู่1
ยนตรการกำธร
-
กำแพงเพชร
รัตภูมิ
สงขลา
90180
50
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
เดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
51
  สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 156
สุริยะประดิษฐ์
-
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
52
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 83/4
สตูลธานี
-
พิมาน
เมืองสตูล
สตูล
91000
53
  ที่ว่าการอำเภอรามัน
   หน่วยงานราชการ
-
จรูญวิถี
-
กายูบอเกาะ
รามัน
ยะลา
95140
54
  ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
   หน่วยงานราชการ
หมู่ 7
เพชรเกษม
-
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
ปัตตานี
94120
55
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
332
ศูนย์ราชการ
-
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
56
  ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง
   หน่วยงานราชการ
หมู่ที่ 1
ถนนป่าไผ่-ไอสะเตีย5002
-
จวบ
เจาะไอร้อง
นราธิวาส
96130
57
  สํานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลาง หลังที่3 ชั้นที่3
เดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
58
  สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
16
สิโรรส
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
59
  องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
   หน่วยงานราชการ
อาคารสำนักงาน อบต.บานา
-
-
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
60
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงานราชการ
1034
กรุงเกษม
-
คลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100
61
  ที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
62
  เทศบาลตำบลหนองจิก
   หน่วยงานราชการ
หมู่ที่2
-
-
ตุยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
63
  ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
ม.1 อาคารที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
-
-
ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
64
  สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
   หน่วยงานราชการ
20
ลูกเสือ
-
ตะลุบัน
สายบุรี
ปัตตานี
94110
65
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
   -
-
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
66
  ที่ว่าการอำเภอนาทวี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
นาทวี
นาทวี
สงขลา
90160
67
  สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
68
  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเม
ถนนเดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
69
  สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
   -
28/20
-
-
คลองอู่ตะเภา
หาดใหญ่
สงขลา
90110
70
  ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น7
พญาไท
-
วังใหม่
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10300
71
  สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุไหงโกลก
   หน่วยงานราชการ
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก
ทรายทอง2
-
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
นราธิวาส
96120
72
  มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
   -
241 ม.1 บ้านห้วยขม
-
-
แม่ยาว
เมืองเชียงราย
เชียงราย
57100
73
  ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น
พญาไท
-
วังใหม่
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10300
74
  มูลนิธิสุรินทร์พิศสุวรรณ
   -
57/40
รัตนาธิเบศร์
ท่าอิฐ
ไทรม้า
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
75
  สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
   -
4
สุขุม
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
76
  สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
   -
-
-
-
หนองจอก
เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
94000
77
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
78
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
   -
เลขที่ 300หาดใหญ่คลัสเตอร์เฮาส
-
หาดใหญ่คลัสเตอร์เฮาส์สาย 3
ควนลัง
หาดใหญ่
สงขลา
90110
79
  ด่านศุลกากรกระบี่
   หน่วยงานราชการ
ด่านศุลกากรกระบี่ 2
เจ้าฟ้า
-
ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
80
  CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
   -
45 หมู่ 3
-
-
คลองสิบ
เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
10530
81
  สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
   -
15/2 ม.5
-
-
โคกม่วง
คลองหอยโข่ง
สงขลา
90230
82
  องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ปะเสยะวอ
สายบุรี
ปัตตานี
94110
83
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.
   หน่วยงานราชการ
318
สิโรรส
-
ยะลา
เมืองยะลา
ยะลา
95000
84
  ที่ว่าการอำเภอเบตง
   หน่วยงานราชการ
339
สุขยางค์
-
เบตง
เบตง
ยะลา
95110
85
  คณะกรรมมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมเเละสิทธิมนุษยชน รัฐสภา
   หน่วยงานราชการ
1111
สามเสน
-
ถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
86
  องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
   หน่วยงานราชการ
หมู่.4
(-)
(-)
บือเระ
สายบุรี
ปัตตานี
94110
87
  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
   หน่วยงานราชการ
ม.4
-
-
ปุโละปุโย
หนองจิก
ปัตตานี
64170
88
  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
อาคารสำนักงานอัยกรภาค 9 ชั้น 2
ถนนแหลมสนอ่อน
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
89
  ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
   หน่วยงานราชการ
ม.1 อาคารที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
-
-
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96180
90
  มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace)
   -
7/8
หมู่ที่ 3
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
91
  เทศบาลเมืองเบตง
   หน่วยงานราชการ
335
สุขยางค์
-
เบตง
เบตง
ยะลา
95110
92
  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
93
  ที่ว่าการอำเภอสะเดา
   หน่วยงานราชการ
98
กาญจนวณิชย์
-
สะเดา
สะเดา
สงขลา
90120
94
  ที่ว่าการอำเภอมายอ
   หน่วยงานราชการ
ถนนมายอ-ยะรัง
-
-
มายอ
มายอ
ปัตตานี
94140
95
  ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
ที่ว่าการอำเภอเมือง
-
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
96
  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา
   -
-
-
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
97
  กรมการท่องเที่ยว สาขาภาคเหนือ
   -
414/20-21
ช้างคลาน
-
ช้างคลาน
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50100
98
  ที่ว่าการอำเภอตากใบ
   หน่วยงานราชการ
หมู่ 3
-
-
เจ๊ะเห
ตากใบ
นราธิวาส
96110
99
  สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะเอะ
กรงปินัง
ยะลา
95000
100
  ที่ว่าการอำเภอบางขัน
   หน่วยงานราชการ
หมู่1
-
-
บ้านลำนาว
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
101
  ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
   หน่วยงานราชการ
ม.2
-
-
คลองขุด
เมืองสตูล
สตูล
91000
102
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   หน่วยงานในกำกับของรัฐ
เลขที่ 181
ถ.เจริญประดิษฐ์
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
103
  ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
   หน่วยงานราชการ
ชั้น 3 ศาลากลาง
ราเมศวร์
-
คูหาสวรรค์
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
104
  สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย
   หน่วยงานการต่างประเทศ
เลขที่ 33-35
สาทรใต้
-
ทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
10120
105
  ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดยะลา
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
106
  มูลนิธิอันดามัน
   หน่วยงานใน NGO
35/1 ม. 4
-
-
ควนปริง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
107
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ถนนราชดำเนิน
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
108
  สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 25
ทรายทอง 2
-
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
นราธิวาส
96120
109
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 1112 หมู่ 2
สงขลา-ระโนด
-
พะวง
เมืองสงขลา
สงขลา
90100
110
  กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 443
ศรีอยุธยา
-
ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
111
  สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 445
เพชรเกษม
-
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
112
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 121/5
-
-
พิมาน
เมืองสตูล
สตูล
91000
113
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 103
เพชรเกษม
-
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
114
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง
   หน่วยงานราชการ
ที่ว่าการอำเภอยะรัง หมู่ที่ 3
สิโรรส
-
ยะรัง
ยะรัง
ปัตตานี
94160
115
  ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 184
เกษตรขันธ์
-
เทพา
เทพา
สงขลา
90150
116
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 18 ซ.5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
เจริญประดิษฐ์
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
117
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
อบจ.ยะลา 1
วงเวียน 2
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
118
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น4
-
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
119
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนท่าเรือ
-
ไสไทย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
120
  สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
อาคารศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 1
ถนนราชดำเนิน
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
121
  สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 410
พิชิตบำรุง
-
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
122
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   -
เลขที่ 249
พหลโยธิน
-
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
10220
123
  ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์
   หน่วยงานราชการ
หมู่ที่ 12
-
-
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
80130
124
  ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ราชการ
-
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
125
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 18 ซ.5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
เจริญประดิษฐ์
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
126
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 1111
สามเสน
-
ถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
127
  สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 999 หมู่ 7
-
-
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
10540
128
  ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
   หน่วยงานราชการ
หมู่ 1 อาคารที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
-
-
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96180
129
  ที่ว่าการอำเภอยะรัง
   หน่วยงานราชการ
-
สิโรรส
-
ยะรัง
ยะรัง
ปัตตานี
94160
130
  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   -
เลขที่ 45 หมู่3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชา
-
-
คลองสิบ
เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
10530
131
  มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานจังหวัดปัตตานี
   -
เลขที่ 300/114 หมู่บ้านออมทอง
หนองจิก
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
132
  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ราชดำเนิน
-
ในเมือง
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
133
  ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา
   หน่วยงานราชการ
ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา
ยะลา-เบตง
-
บันนังสตา
บันนังสตา
ยะลา
95130
134
  สำนักงานเขตบางกะปิ
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 189
ลาดพร้าว
-
คลองจั่น
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
10240
135
  มูลนิธิกระจกเงา โครงการสวนครูองุ่น
   -
เลขที่ 191
วิภาวดีรังสิต
วิภาวดี 62 (แยก 4-7)
ตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
136
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
   หน่วยงานราชการ
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
เพชรเกษม
-
สำนักขาม
สะเดา
สงขลา
90120
137
  เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 102 หมู่ 8
-
-
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
138
  ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง
   หน่วยงานราชการ
หมู่ที่ 1
รามโกมุท
-
ยามู
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
139
  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
   หน่วยงานการต่างประเทศ
เลขที่ 206
-
-
-
Kuala Lumpur (กัวลาลัมเปอร์)
Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
50450
140
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
   หน่วยงานการต่างประเทศ
เลขที่ 1
Tunku Abdul Rahman
-
-
Penang (ปีนัง)
Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
10350
141
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงานราชการ
563 ถ.นนทบุรี
นนทบุรี
-
บางกระสอ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
142
  North South Initiative (NSI)
   หน่วยงานการต่างประเทศ
Pusat Perdagangan, A-2-7
Jalan Sungai Jernih 8/1
Seksyen 8 Petaling Jaya
-
Selangor (สลังงอร์)
Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
46050
143
  ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
   -
KLIA, Level 4, Main Terminal Building
Cta 2
-
-
Selangor (สลังงอร์)
Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
64000
144
  ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร
   หน่วยงานราชการ
หมู่ที่
กรป.รังสรรค์
-
ซากอ
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
145
  ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
-
พิชิตบำรุง
-
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
146
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
5
นริศร
-
ตลาดใหญ่
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
147
  Embassy of the Kingdom of Bahrain
   หน่วยงานราชการ
141/45-46, 30th Floor, Skulthai Surawong Tower
Surawong Rd
-
สุริยวงศ์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
10500
148
  สำนักงานเทศบาลตำบลยี่งอ
   หน่วยงานราชการ
-
รามโกมุท
-
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
149
  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
   หน่วยงานราชการ
-
เพชรเกษม
-
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
150
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
439/38-39
-
-
พะวง
เมืองสงขลา
สงขลา
90100
151
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9
   หน่วยงานราชการ
เลขที่ 434
ไทรบุรี
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
152
  สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
   หน่วยงานราชการ
5/4
ชลเจริญ
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
153
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
   หน่วยงานราชการ
-
สตูลธานี
-
พิมาน
เมืองสตูล
สตูล
9100
154
  สำนักงานเทศบาลนครยะลา
   หน่วยงานราชการ
10
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
155
  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานในกำกับของรัฐ
352 หมู่.10
ลพบุรีราเมศวร์
-
คลองแห
หาดใหญ่
สงขลา
90110
156
  ที่ว่าการอำเภอป่าบอน
   หน่วยงานราชการ
76​ ม.6​
เพชรเกษม
-
วังใหม่
ป่าบอน
พัทลุง
93170
157
  สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงานราชการ
ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โชตนา
-
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
158
  ที่ว่าการอำเภอหนองจิก
   หน่วยงานราชการ
หมู่ที่ 1
-
-
ตุยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
159
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (เดิม) ชั้น3
ลูกเสือ
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
160
  ฝ่ายปกครอง - ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
เดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
161
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงานราชการ
กระทรวงพาณิชย์
563
-
บางกระสอ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
162
  มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงานใน NGO
241 ม.1 บ้านห้วยขม
-
-
แม่ยาว
เมืองเชียงราย
เชียงราย
57100
163
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
   หน่วยงานใน NGO
77/1 ม.5
-
-
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
164
  ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ประกอบ
นาทวี
สงขลา
90160
165
  Asia center foundation
   หน่วยงานการต่างประเทศ
40/27 ม.5
-
-
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
83120
166
  มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
   หน่วยงานใน NGO
183
-
กรุงเทพกรีฑา 7
หัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
10240
167
  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
   บริษัทจำกัด
22
เพลินจิต
สมคิด
ลุมพินี
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
168
  ที่ว่าการอำเภอฉวาง
   หน่วยงานราชการ
-
ภักดีราษฎร์
-
ฉวาง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
169
  บริษัท ออล ซีซั้นส์ มารีน จำกัด
   บริษัทจำกัด
6/204 หมู่ 6
-
-
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
83120
170
  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงานราชการ
47 หมู่ 4
-
ขสวัสดิ์ 39/1
บางพึ่ง
พระประแดง
สมุทรปราการ
10130
171
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3
ลูกเสือ
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
172
  สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)
   หน่วยงานใน NGO
15/2 หมู่ที่ 3
-
-
คลองหลา
คลองหอยโข่ง
สงขลา
9023
173
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
197 สาย​ ข​ หมู่​ 1
โรงเหล้า​ สาย​ ข​ หมู่​ 1
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
174
  บริษัท แมส มิวสิค จำกัด
   บริษัทจำกัด
7/1
สุขาภิบาลบางระมาด
-
ศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
10170
175
  กลุ่มด้วยใจ
   หน่วยงานใน NGO
4/37 ม.7
-
-
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
176
  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
   บริษัทจำกัด
22
เพลินจิต
สมคิด
ลุมพินี
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
177
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
ชั้น 2 9/99 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
เจ้าฟ้า
-
ตลาดเหนือ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
178
  กรมเจ้าท่า
   หน่วยงานราชการ
1278
โยธา
-
ตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
10100
179
  มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานเชียงใหม่
   หน่วยงานใน NGO
225/112 หมู่5 บ้านสินธนา
-
-
สันพระเนตร
สันทราย
เชียงใหม่
50210
180
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
แม่ลาน
แม่ลาน
ปัตตานี
94180
181
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ราชดำเนิน
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
9000
182
  มูลนิธิคนช่วยฅน สำนักงานใหญ่
   -
28/20 ม.4
-
-
คลองอู่ตะเภา
หาดใหญ่
สงขลา
90110
183
  สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่
   หน่วยงานราชการ
3/33
-
-
คอหงส์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
184
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 18
   หน่วยงานราชการ
184 หมู่ 3
นวมินทร์
-
คลองจั่น
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
0
185
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   หน่วยงานราชการ
120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนศาสนภักดี
แจ้งวัฒนะ
-
ทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
186
  มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
   -
สถาบันอาหรับ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
เจริญประดิษฐ์
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
187
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   หน่วยงานราชการ
120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนศาสนภักดี
แจ้งวัฒนะ
-
ทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
188
  เทศบาลเมืองคลองแห
   หน่วยงานราชการ
60 หมู่ที่ 7
คลองแห
-
คลองแห
หาดใหญ่
สงขลา
90110
189
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   หน่วยงานราชการ
962
เกษม
-
วัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100
190
  เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)
   หน่วยงานใน NGO
463/1
-
39
วังทองหลาง
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
10310
191
  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
เดชา
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
192
  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   หน่วยงานในกำกับของรัฐ
อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
-
-
คลองหนึ่ง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
193
  การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
194
  ตรวจคนเข้ามืองจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ท่าสาป
เมืองยะลา
ยะลา
95000
195
  ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
196
  มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา
   หน่วยงานใน NGO
-
-
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
197
  กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงานราชการ
-
อัษฎางค์
-
วัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
198
  การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
   หน่วยงานราชการ
สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2
-
-
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
199
  สำนักงานประสานงานชายแดนไทย มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4
   หน่วยงานราชการ
ค่ายเสนาณรงค์
-
-
คอหงส์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
200
  ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ควนโดน
ควนโดน
สตูล
91160
201
  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
เขารูปช้าง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
202
  มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
   หน่วยงานใน NGO
75/52
-
-
คอหงส์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
203
  สถานทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
   หน่วยงานต่างประเทศ
Villa No. 132,
Road 66
-
-
Manama (กรุงมานามา)
Bahrain (บาห์เรน) ต่างประเทศ
26475
204
  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
   หน่วยงานต่างประเทศ
Koza Sokak No. 87
-
-
-
Ankara ( อังการา )
Turkey (ตุรกี) ต่างประเทศ
6700
205
  กรมส่งเสริมการค้า ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
   หน่วยงานต่างประเทศ
-
-
-
-
Kuala Lumpur (กัวลาลัมเปอร์)
Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
50450
206
  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
   หน่วยงานราชการ
94 ม.1
-
-
ทุ่งตำเสา
หาดใหญ่
สงขลา
90110
207
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
   หน่วยงานราชการ
99 หมู่ 1
-
-
ทุ่งตำเสา
หาดใหญ่
สงขลา
90110
208
  สำนักงานเทศบาลนครตรัง
   หน่วยงานราชการ
-
วิเศษกุล
-
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
209
  ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สงขลา
90210
210
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   หน่วยงานราชการ
-
1111 ถ.สามเสน
-
ถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
211
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ท้ายช้าง
เมืองพังงา
พังงา
82000
212
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
213
  ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สงขลา
90210
214
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ทุ่งรัง
กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
84290
215
  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
216
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
-
เจริญเขต
-
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
นราธิวาส
96120
217
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
   หน่วยงานราชการ
-
พญาไท
-
ปทุมวัน
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
218
  ด่านศุลกากรวังประจัน
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
วังประจัน
ควนโดน
สตูล
91160
219
  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงานราชการ
-
เเจ้งวัฒนะ
-
ทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
220
  ที่ว่าการอำเภอกงหรา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
คลองทรายขาว
กงหรา
พัทลุง
93180
221
  ศาลจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
-
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
222
  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงานราชการ
-
พิชิตบำรุง
-
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
223
  ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
กะรุบี
กะพ้อ
ปัตตานี
94230
224
  สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   หน่วยงานราชการ
-
ราชดำเนิน
-
คลัง
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
225
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
   หน่วยงานราชการ
เซ็นทรัล เชียงราย
พหลโยธิน
-
รอบเวียง
เมืองเชียงราย
เชียงราย
57000
226
  ศาลแขวงสงขลา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
227
  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
-
ถนนสิโรรสสาย 2
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
228
  ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ท่าสุด
เมืองเชียงราย
เชียงราย
57100
229
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงานราชการ
-
ดอนนก
-
ตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000
230
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
   รัฐวิสาหกิจ
-
วิภาวดีรังสิต
-
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
231
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่
   รัฐวิสาหกิจ
-
มหาราช
-
ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
232
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
-
มนตรี
-
ตลาดใหญ่
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
233
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
-
นริศร
-
ตลาดใหญ่
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
234
  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
   หน่วยงานเอกชน
-
ศรีนครินทร์
-
สวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
10250
235
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
236
  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงานราชการ
-
นนทบุรี
-
บางกระสอ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
237
  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ในเมือง
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
238
  สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ไม่สามารถระบุอำเภอ
ไม่สามารถระบุตำบล
ต่างประเทศ
0
239
  กองบินตำรวจ
   หน่วยงานราชการ
-
รามอินทรา
-
ท่าแร้ง
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
10220
240
  เทศบาลนครสงขลา
   หน่วยงานราชการ
-
-
ราชดำเนิน
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
241
  สำนักงานจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
242
  ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
-
เจ้าฟ้า
-
ตลาดเหนือ
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
243
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
   หน่วยงานราชการ
-
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
244
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
นบปริง
เมืองพังงา
พังงา
82000
245
  เทศบาลนครเชียงใหม่
   หน่วยงานราชการ
-
วังสิงห์คำ
-
ช้างม่อย
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50300
246
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
พะวง
เมืองสงขลา
สงขลา
90100
247
  รัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   หน่วยงานราชการ
-
ทหาร
-
ถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
248
  สถานีตำรวจการท่องเที่ยวภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
-
เยาวราช
-
ตลาดใหญ่
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
249
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
   รัฐวิสาหกิจ
-
วิภาวดีรังสิต
-
ตลาดบางเขน*
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
250
  บริษัท บิทคับแล็บส์จำกัด : บิทคับอะคาเดมี
   บริษัทจำกัด
-
พระรามที่ 4
-
คลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
10110
251
  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่
   หน่วยงานราชการ
-
ศรีตรัง
-
กระบี่ใหญ่
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
252
  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ไม้ขาว
ถลาง
ภูเก็ต
83110
253
  ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา
   หน่วยงานราชการ
-
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
254
  มูลนิธิกระจกเงา
   หน่วยงานใน NGO
-
-
วิภาวดีรังสิต
ตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
255
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงานราชการ
-
ราชดำเนิน
-
ในเมือง
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
256
  Amnesty International Thailand
   หน่วยงานเอกชน
-
ลาดพร้าว
-
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
257
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
   รัฐวิสาหกิจ
-
-
-
ไม้ขาว
ถลาง
ภูเก็ต
83110
258
  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา
   หน่วยงานราชการ
-
-
ราชดำเนิน
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
259
  สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
   หน่วยงานราชการ
-
เพชรเกษม
-
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
260
  ที่ทำการปกครองอำเภอเจาะไอร้อง
   หน่วยงานราชการ
-
เจาะไอร้อง-ไอร์สะเตียร์
-
จวบ
เจาะไอร้อง
นราธิวาส
96130
261
  องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
   หน่วยงานราชการ
-
พระราม9
-
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
10400
262
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
   หน่วยงานราชการ
-
เจริญประดิฐ
5
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
263
  บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) (AAV)
   บริษัทจำกัด
-
วิภาวดีรังสิต
-
ตลาดบางเขน*
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
264
  สำนักงานศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
   หน่วยงานใน NGO
-
ราษฎร์อุทิศ
-
บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
265
  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงนิวเดลี
   หน่วยงานต่างประเทศ
-
-
-
ไม่สามารถระบุอำเภอ
ไม่สามารถระบุตำบล
ต่างประเทศ
0
266
  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ปาดังเบซาร์
สะเดา
สงขลา
2100
267
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามวง
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ท่าม่วง
เทพา
สงขลา
90260
268
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
ท่าชะมวง
รัตภูมิ
สงขลา
90180
269
  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สํานักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
นางแล
เมืองเชียงราย
เชียงราย
57100
270
  สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะเตงนอก
เมืองยะลา
ยะลา
95000
271
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
คลองขุด
เมืองสตูล
สตูล
91000
272
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคใต้
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
คอหงส์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
273
  ศาลจังหวัดระยอง
   หน่วยงานราชการ
-
สุขุมวิท
-
เนินพระ
เมืองระยอง
ระยอง
21150
274
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดา
   หน่วยงานราชการ
-
-
-
สะเดา
สะเดา
สงขลา
90120
275
  Trash Hero Pattani
   หน่วยงานใน NGO
-
-
-
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
276
  สถานีตำรวจท่องเทียวระนอง
   หน่วยงานราชการ
-
เพชรเกษม
-
บางริ้น
เมืองระนอง
ระนอง
85000
277
  โรงแรม Kokotel Bed & Cafe
   หน่วยงานเอกชน
140/22 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 12
สีลม
-
สุริยวงศ์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
10500
278
  Kokotel Krabi Oasis
   หน่วยงานเอกชน
-
-
-
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
81180
279
  เทศบาลเมืองควนลัง
   หน่วยงานราชการ
539 หมู่ 1
ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์
-
ควนลัง
หาดใหญ่
สงขลา
90110
280
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
   หน่วยงานราชการ
333
ท่าเรือ
-
ไสไทย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
281
  ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
   หน่วยงานราชการ
419/9
สุขยางค์
-
เบตง
เบตง
ยะลา
95110
282
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
   หน่วยงานราชการ
หมู่ที่ 6
-
-
กำแพงเพชร
รัตภูมิ
สงขลา
90180
283
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา
   หน่วยงานราชการ
ที่ว่าการอำเภอเทพา
เกษตรขันธ์
-
เทพา
เทพา
สงขลา
90150
284
  สำนักงานจังหวัดยะลา
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดยะลา
สุขยางค์
-
สะเตง
เมืองยะลา
ยะลา
95000
285
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
   หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น1
สตูลธานี
-
พิมาน
เมืองสตูล
สตูล
91000
286
  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   หน่วยงานในกำกับของรัฐ